PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 14 januari 2010 09:57

Energienota loopt op met winterse kou

Consumenten zullen bij de eindafrekening van de energienota dieper in de buidel moeten tasten door de huidige winterse omstandigheden. Ook de recent verhoogde energiebelasting tikt flink aan.

De thermostaat een graad hoger betekent volgens stichting Milieu Centraal 7% extra gasverbruik. Volgens energiereus Nuon had de klant met een gemiddeld gasverbruik door de koude decembermaand al twaalf euro hogere gaskosten in die maand !

Milieu Centraal waarschuwt consumenten dan ook maatregelen te nemen “Stook niet in ruimtes waar je bent en gebruik bijvoorbeeld radiatorfolie.”

bron: Telegraaf; vrijdag 8 januari 2010

 
PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 13 januari 2010 15:49

Nederlanders willen besparen op energie


ROTTERDAM. Bijna de helft van de Nederlanders wil in 2010 energie gaan besparen. Dat blijkt uit een enquête van het Regiorgaan EnergieTransitie. De meeste respondenten gaat besparen door het eigen gedrag aan te passen.

De verwarming een graadje lager, bewuster omgaan met de wasmachine en droger worden vaak genoemd,( men is op zoek naar alternatieven voor de droger ) net als het uitzetten van apparaten ( stand-by ) en verlichting. Bij verlichting wil men overgaan op spaar-  en/of  ledlampen.

bron: nrc-next
Donderdag 31 december 2009

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Hinrdik   
vrijdag 04 september 2009 09:42

Verbod op gloeilampen

Begin september heeft het Europees Parlement ingestemd met het aanscherpen van de energie-eisen aan huishoudelijke electrische apparaten, waaromder lampen. De eisen worden in fases aangescherpt met als gevolg dat gloeilampen op termijn niet meer aan de strengere eisen kunnen voldoen.

De eerste fase van de aanscherping gaat op 1 september 2009 in. Vanaf deze datum mogen er geen matte gloeilampen en heldere gloeilampen met hoge wattages (100 Watt en hoger) binnen de EU worden verhandeld. Dit betekent niet dat deze lampen per 1 september meteen niet meer verkrijgbaar zijn. Ze mogen niet meer ingevoerd worden. Uiteindelijk mogen vanaf 1 september 2012 helemaal geen gloeilampen meer in Europa worden verhandeld.

Uitfasering gloeilampen

De volgende lampen worden niet meer in omloop gebracht:

1 september 2009
Matte gloeilampen, en heldere gloeilampen van 100 watt of meer

1 september 2010
Heldere gloeilampen van 75 watt of meer

1 september 2011
Heldere gloeilampen van 60 watt of meer

1 september 2012
Alle heldere gloeilampen

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Hindrik   
donderdag 18 juni 2009 09:15

Verlaging BTW-tarief huis isolatie


De Tweede Kamer heeft het Fiscaal stimuleringspakket van staatssecretaris De Jager aangenomen. In dit pakket zijn fiscale maatregelen opgenomen die onderdeel zijn van het crisispakket van het kabinet. In dit wetsvoorstel is ook de toepassing van het verlaagd BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden opgenomen. De beoogde ingangsdatum van het Fiscaal stimuleringspakket is 1 juli 2009. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. Op 30 juni zal de eerste kamer het voorstel behandelen. Mochten er fracties zijn die een stemming wensen dan zal het besluit een week later plaats vinden. Via deze link vindt u meer informatie.

De belangrijkste punten hieruit:
Verlaagd BTW-tarief

Omschrijving
Voor diensten en goederen die samenhangen met energiebesparingen wordt het verlaagde BTW-tarief toegepast (6% i.p.v. 19%).

Fiscale inpasbaarheid
Bepaalde arbeidsintensieve diensten vallen reeds onder het verlaagde BTW-tarief. Onder deze post kunnen ook vormen van renovatie/herstel vallen waarbij een energiebesparing wordt bereikt, zoals isolatiewerkzaamheden.

Uitvoerbaarheid
Doordat de groep goederen en diensten, waarop het verlaagde BTW-tarief wordt toegepast, toeneemt, komt er extra druk op de uitvoering om toepassing van het verlaagde BTW-tarief op deze goederen en diensten te controleren. Ook bedrijven zullen een onderscheid moeten maken tussen goederen/diensten waarop het verlaagde danwel het normale tarief wordt toegepast.

Effectiviteit
De effectiviteit is afhankelijk van de mate waarin het verlaagde BTW-tarief aan de consument wordt doorgegeven. Dit wordt
beïnvloed door de concurrentiekracht op de desbetreffende markt en de hoogte van de vraag en het aanbod. Indien het verschil tussen de 19% BTW en de 6% BTW geheel zou worden doorgegeven in de prijs, leidt dit tot een prijsdaling van ruim 10%.

Budgettair
Het onder het verlaagde BTW-tarief brengen van isolatiewerkzaamheden aan particuliere woningen met uitzondering van het aanbrengen van beglazing kost naar schatting € 25 mln per jaar. Dit wordt voorgesteld in paragraaf 1.3 van de brief.
Schrijf commentaar (0 Commentaar)

 
PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Hindrik   
donderdag 26 februari 2009 09:44

Subsidie duurzame energie

Onlangs is de nieuwe subsidieronde voor duurzame energie bekend gemaakt. De regeling gaat open vanaf april en sluit oktober 2009. De regeling behelst een aantal categorieën. - ZonPV (zonne-panelen) - Wind op land - Wind op Zee (opent naar verwachting eind 2009) - Biomassa - AWZI, RWZI en stortgas en AVI’s (zuiveringsinstallaties voor afvalwater en rioolwater en verbrandingsinstallaties voor afval.) - Waterkracht Nieuw dit jaar de mogelijkheid van digitaal aanvragen. Geïnteresseerden in ZonPV kunnen hun aanvragen via de computer indienen m.b.v. digi-d. De SDE is gebaseerd op een systeem dat het verschil vergoedt tussen kostprijs van 'reguliere energie' en de duurzame energie. Levert duurzame energie uit uw project te weinig op dan vult de SDE de opbrengsten aan. Dit gebeurt voor een periode van vijftien jaar (Wind op land en Zon-PV) of twaalf jaar (Biomassa, Afvalverbranding en Groen gas). De uitvoeringsinstantie is SenterNovem. Voor meer informatie vindt u ook zonnestroomsite.nl.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 8